ADVISING, SAFEGUARDING & PROTECTING

Viscon Safety Solutions

Safety comes first

Weet u niet waar te beginnen? Onze Machine Safety Experts kunnen u helpen bij de ondersteuning en realisatie van safety upgrades.

Als fabrikant van een groot aantal uiteenlopende machines in verschillende sectoren kan Viscon u helpen de veiligheid van uw bestaande machinepark te verbeteren. Dankzij de jarenlange ervaring in de gebruikte technieken en de up-to-date kennis van nieuwe technieken, kan Viscon u een passend advies geven over mogelijke oplossingen voor uw veiligheidsvraagstukken.

5 belangrijke tips voor uw machinepark

Wij helpen u graag met al uw veiligheidsvraagstukken in uw machinepark. Eén van onze adviseurs komt vrijblijvend bij u langs voor een adviesbezoek en eerste analyse. Wilt u alvast enkele tips? Hieronder vindt u vijf belangrijke punten die u nu zelf al kunt doen.

1.
Zorg voor de juiste afschermingen op uw machines

Veel machines zijn voorzien van afschermingen zoals kappen of hekwerk om ongewenste toegang tot bewegende delen te voorkomen. Helaas zien wij regelmatig dat deze verwijderd worden voor incidentele werkzaamheden, waarbij zij niet teruggeplaatst worden en uiteindelijk zelfs kwijtraken en verdwijnen. Zorg er daarom voor dat de afschermingen van uw machines weer op orde zijn. Uiteraard kunnen wij deze ook voor u herstellen of met u meedenken over andere veilige oplossingen als u de afschermingen minder praktisch vindt.

2.
Alle veiligheidsvoorzieningen op uw machine moeten goed functioneren

Bijna iedere machine is voorzien van veiligheidsvoorzieningen. De praktijk wijst helaas uit dat deze soms buiten werking worden gesteld of anderszins worden gemanipuleerd. Vaak met de beste bedoelingen van de werknemers om uw productie zo weinig mogelijk te verstoren. Controleer de machines daarom regelmatig op aanwezigheid en juist functioneren van de veiligheidsvoorzieningen. Constateert u dat deze niet in orde zijn, ga dan met de werknemers in gesprek om de achterliggende oorzaak helder te krijgen. Ook hier kunnen wij u in ondersteunen en meedenken over eventuele nieuwere, meer praktische veiligheidsoplossingen.

3.
Medewerkers moeten op een veilige en juiste manier storingen oplossen, schoonmaken en onderhoud uitvoeren

Of u nu te maken heeft met veel personeelswisselingen, veranderde productieomstandigheden of misschien bent u de handleiding kwijt, wij zien regelmatig dat werknemers op een onveilige manier met de machine omgaan. Als ontwerper van de machine, kunnen wij u op dit vlak natuurlijk uitstekend adviseren. Bijvoorbeeld door uw personeel (opnieuw) te trainen of door de machines waar nodig aan te passen. Uiteraard kunt u dit ook zelf doen door heldere procedures op te stellen en toe te zien op het juiste gebruik van de machines.  

4.
Zorg voor overzicht over alle werkingsgebieden van een machine

Sommige productielijnen hebben grote, onoverzichtelijke werkingsgebieden. Zeker bij een hoge productiedruk, willen medewerkers wel eens, met de beste bedoelingen, een machine opstarten, zonder dat zij weten dat een collega zich in een werkingsgebied bevindt. Wellicht kunt u zelf al iets doen aan een goed overzicht over uw machines door bijvoorbeeld het plaatsen van spiegels of bordessen en het opstellen van heldere werkprocedures. Ook hier kunnen wij u adviseren over allerlei vormen van veiligheidsmaatregelen tegen het zogenoemde onverwachts opstarten en over veiligstellen van machines.

5.
Goede toegangsmogelijkheden tot (onderdelen van) machines zijn essentieel

Is uw productielijn door de jaren heen uitgebreid, of heeft u andere looproutes gekregen in uw bedrijf? Dan kan het zomaar zijn dat niet alle machines meer goed bereikbaar zijn voor interventies, schoonmaken of onderhoud. U kunt hiervoor werkplannen opstellen waarbij wellicht gebruik gemaakt moet worden van steigers, hoogwerkers of trappen en bordessen, maar ook wij kunnen u adviseren over goede toegangsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door het scheiden van werkingsgebieden. In sommige gevallen kan dit zelfs uw productiecapaciteit verhogen.

Rutger Rennings – Expert in technische veiligheidsvraagstukken

“Aan het eind van een werkdag, moet iedereen weer veilig thuis kunnen komen“

Mail Rutger

Viscon expertise

Viscon is in staat om automatiseringsoplossingen te leveren voor elke fase in uw productieproces. Wij verzorgen het totale projectmanagement van lay-outontwerp tot inbedrijfstelling, inclusief service en opleidingsondersteuning.

De automatiseringsoplossingen van Viscon verbeteren niet alleen de operationele efficiëntie en verlagen de kosten, maar omvatten ook dierenwelzijn, bioveiligheid en hygiëne, ziektepreventie en traceerbaarheid om bij te dragen aan het succes van onze klanten.

Met onze pragmatische aanpak, uitstekende engineeringcapaciteit en wereldwijd servicenetwerk is Viscon erop gericht om op zichzelf staande apparatuur te leveren, bestaande installaties uit te breiden en het volledig ontwikkelen van ‘swerelds grootste productielocaties.

CERTIFIED MACHINERY SAFETY EXPERT

Contacteer Rutger Rennings

News & Inspiration

See all news & inspiration