This page is being translated by Google Translate

All newsAll news

Viscon Group joins AVAG to utilize synergies and stimulate knowledge exchange

Viscon has joined AVAG, the trade association for the greenhouse construction- and installation sector, as the 79th member. Since its founding in 1967, Viscon has grown into a global player in automation and mechanisation, active in both the agricultural and (non-)food sectors, with expertise in technological integration and software solutions. The company has 350 employees, of which 100 in Poland, who are engaged in activities in both greenhouse horticulture and other agricultural sectors. Sandra Wolters, global manager strategy & innovation at Viscon, underlines the importance of membership in AVAG: “We want to tackle the current challenges in the sector through new automation. Given the complexity of these issues, we aim to collaborate with other leading companies. We believe our membership in AVAG provides an excellent opportunity to connect with other companies and brainstorm about the challenges in the market and possible solutions we can provide.”

This article continues in Dutch:

Viscon heeft zich als het 79e lid aangesloten bij AVAG, de branchevereniging voor de kassenbouw- en installatiesector. Sinds de oprichting in 1967 is Viscon uitgegroeid tot een wereldwijde speler in automatisering en mechanisering, actief in zowel de agro- als (non-)foodsector, met een expertise in technologische integratie en softwareoplossingen. Het bedrijf telt 350 werknemers, waarvan 100 in Polen, die zich bezighouden met activiteiten in zowel de glastuinbouw als andere agrarische sectoren. Sandra Wolters, global manager strategy & innovation bij Viscon, onderstreept het belang van het lidmaatschap bij AVAG: “We willen de actuele uitdagingen in de sector aanpakken door middel van nieuwe automatisering. Gezien de complexiteit van deze vraagstukken, streven we ernaar samen te werken met andere vooraanstaande bedrijven. We geloven dat ons lidmaatschap bij AVAG een uitstekende gelegenheid biedt om met andere bedrijven in contact te komen en te brainstormen over de uitdagingen in de markt en mogelijke oplossingen die we kunnen bieden.”

Viscon heeft al zo’n zestig jaar ervaring in het produceren van machines voor de tuinbouw. Gedurende deze tijd is de focus geleidelijk verschoven naar geavanceerde technologische oplossingen. Viscon biedt traditionele automatisering aan voor de productie in de kas, maar speelt ook een cruciale rol aan zowel de voor- als achterkant van het productieproces. Viscon biedt automatisering voor het veredelen van nieuwe rassen en de opkweek van jonge planten, zowel vanuit zaad als Tissue Culture. Zodra de planten de kas verlaten, komen we in beeld voor het volledige handling- en logistieke proces, inclusief complete warehousesystemen, zoals Sandra Wolters benadrukt.

Met het oog op de Amerikaanse en Canadese markten heeft Viscon onlangs een vestiging geopend in Noord-Amerika, in de staat North Carolina. Ook in China hebben we al geruime tijd een eigen vestiging. De Aziatische markt blijft een belangrijk aandachtsgebied voor ons. Hoewel arbeid daar nog steeds goedkoper is, merken we ook daar een afnemende interesse voor werken in de tuinbouwsector, wat uiteraard in ons voordeel werkt.

Het versterken van banden met andere bedrijven
Met het lidmaatschap bij de branchevereniging AVAG beoogt Viscon de banden met andere bedrijven aan te halen. “We zien dat er steeds meer diversiteit komt in de leden van AVAG, met meer automatiseringsbedrijven in het ledenbestand. Daarom sluit ook Viscon zich daar graag bij aan. We verwachten dat het lidmaatschap ons de mogelijkheid biedt om een solide netwerk binnen AVAG op te bouwen. Op het gebied van innovatie zien we kansen om samen met andere bedrijven de krachten te bundelen” geeft Sandra Wolters aan.

Daarnaast streeft Viscon naar meer uitwisseling van kennis. “Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de markt? Welke trends zien we? En hoe gaan we om met de regelgeving die op ons afkomt? Binnen AVAG kunnen we met andere leden hierover van gedachten wisselen en gezamenlijk oplossingen aandragen.”

Uniek als systeemintegrator
Van machinebouwer heeft Viscon zich ontwikkeld tot een toonaangevende systeemintegrator, zegt Sandra. “We zijn vrij uniek in ons vermogen om procesmatig te denken. In plaats van te focussen op afzonderlijke oplossingen, kijken we naar het gehele productieproces van onze klanten. We ontwerpen en implementeren volledige processen, inclusief alle benodigde handling en voegen software toe voor optimale controle en beheer over het gehele proces. Voor dit doel hebben we ons eigen softwarebedrijf dat als een geïntegreerd team binnen Viscon opereert en kunnen onze klanten het maximale rendement halen uit hun geautomatiseerde magazijnen, logistieke centra of productiefaciliteiten.“

Over AVAG

AVAG is uitgegroeid van een vereniging voor kassenbouwers tot een platform voor bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw. Die kunnen bij AVAG rekenen op ondersteuning op het gebied van lobby, innovaties, kwaliteit, internationalisering, duurzaamheid en arbeidsmarkt.

Redactie: als jullie meer willen weten over dit persbericht, staat Sandra Wolters, global manager strategy & innovation van Viscon jullie graag te woord: 06 388 29 836.

More news