Viscon neemt deel aan Smart Bending Factory

Smart Bending Factory – The Plug-in Company

Binnen het fieldlab Smart Bending Factory wordt een fysieke ultramoderne fabriek op het gebied van metaalbewerking opgezet, waarin bedrijven kennis, ervaring en middelen met elkaar delen en bewerkingsprocessen gezamenlijk exploiteren. Via internet kunnen klanten volledig gedigitaliseerd producten bestellen, waarvan de kosten van één product gelijk zijn als ware het een product uit een serie van 500 stuks. Hierdoor worden de totale kosten over de levensduur van het product verlaagd, bedrijfsprocessen versneld, en wordt materiaalbesparing gerealiseerd en de concurrentiepositie van deelnemende bedrijven verhoogd.

Wat is het doel van het fieldlab?

Het fieldlab streeft ernaar om niet-concurrerende OEM’s in de metaalverwerkende en -bewerkende industrie in een netwerkomgeving samen te brengen en strategisch en geïntegreerd met elkaar te laten samenwerken, waarbinnen niet-strategische bewerkingsprocessen in een fysieke fabriek worden samengebracht. Met als belangrijkste resultaten:

de ‘total-cost-of-ownership’ in de gehele keten met ten minste 20% te verlagen;
de ‘time-to-market’ met een factor 5 te versnellen, levertijd van weken naar dagen.
Wat was de aanleiding om met dit fieldlab te starten?
Bedrijven kijken meer dan ooit naar efficiency, hogere productiviteit en kostenbesparingen om competitief te blijven. Echter, in een zeer dynamische markt, organiseert de industrie haar werk nog steeds op de traditionele manier: (a) via het bedrijf (zelf doen) of (b) via de markt (uitbesteden). Waarbij het bedrijf meestal schaalbaar is, maar minder flexibel, terwijl de markt daarentegen flexibel is, maar vaak minder schaalbaar. Aanvullend, uitbesteden kent ook nadelen, zoals veel overleg, onderhandeling en onzekerheden. Daarnaast is het ondertussen een feit dat:

het onbetaalbaar is om de huidige informatie- en communicatiestromen te blijven handhaven;
het onbetaalbaar wordt om per bedrijf specifieke applicaties te ontwikkelen die vanuit de ICT-automatisering precies doen wat er op dat moment wordt gevraagd;
de complexiteit dermate groot is dat enerzijds de kosten van ontwikkeling niet te dragen zijn, maar ook de kennis en ervaring voor het opzetten van de benodigde structuren veelal bij de individuele (MKB-)bedrijven ontbreekt;
de aanwezige machines vaak verouderd zijn, en daardoor beperkingen worden opgelegd t.a.v. productiecapaciteit, omsteltijden en bewerkingsmogelijkheden;
er onvoldoende onderhanden werk is om de productiecapaciteit van de huidige geïnstalleerde machines te maximaliseren, met een zeer hoge mate van inefficiëntie als logisch effect;
vernieuwing van verouderde machines voor individuele bedrijven vaak te kostbaar is, en daardoor niet rendabel;
uiteindelijk wordt gebruik van machines belangrijker dan het bezit ervan.

Wat levert het op?

Het is de verwachting dat – na realisatie van het traject – er veel nieuwe bedrijven aansluiting zullen vinden. Met andere woorden: het strategische samenwerkingsverband – waar de partijen zich met elkaar verbinden in een netwerkomgeving – zal groter worden en meer entiteiten gaan bevatten. Het samenwerkingsverband streeft naar het creëren van nieuwe kansen in een dynamische, veeleisende en turbulente markt – door samen te werken, kennis te delen en niet-strategische bewerkingsprocessen gezamenlijk te (laten) doen. De deelnemers zijn ervan overtuigd dat alleen dan de huidige marktpositie van alle deelnemers nog sterker en prominenter wordt.

Wie zijn er bij betrokken?

De volgende bedrijven participeren in het project:

247TailorSteel.com, Varsseveld – Winterswijk – Bremen
Jansen Metal Products BV, Winterswijk
Gunnebo Doetinchem BV, Doetinchem
Innclose BV, Aalten
Staja Constructie BV, Hengelo (G)
Viscon Group (Visser Group Services B.V.), ‘s-Gravendeel

De volgende onderwijsinstellingen participeren ook in het project:

ROC Graafschap College uit Doetinchem
Bedrijfstakschool Anton Tijdink uit Terborg

Overige stakeholders zijn:

Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT)
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV
Landelijke Platform Smart Industrie
Rosendael Twente BV, Hengelo (G)
BAX Advocaten
Wat is de relatie met Smart Industry en Oost-Nederland?
De Smart Bending Factory is een van de tien nationale fieldlabs. Penvoerder en trekker van het fieldlab is het bedrijf 247TailorSteel BV (Varsseveld, Gld.).

Wat is de status van het project?

Het fieldlab is gestart, het samenwerkingscontract met de 7 partners is ondertekend. Ook zijn de eerste experimenten met de deelnemende maakbedrijven gestart. Het doel is om samen met onze partners het systeem verder te optimaliseren vanuit proces en markt, die vertegenwoordigd wordt door de participerende bedrijven.