Naam:

Studie:

Datum

Stageperiode:

To do

1. Hoe is de afwisseling in je werkzaamheden?

2. Heb je het gevoel dat jouw specifieke werkzaamheden/ opdracht belangrijk en van betekenis zijn voor het bedrijf?

Lekker aan de gang

3. Ben je voldoende ingewerkt?

4. Krijg je voldoende begeleiding?

5. Ben je in staat je werk goed te doen met de middelen tot je beschikking?

Afdeling

6. Hoe is de werksfeer en de collegialiteit?

7. Hoe is het contact met de afdelingsmanager?

8. Hoe is de begeleiding van de directe stagebegeleider?

9. Naam stagebegeleider bij Viscon:

10. Word je, om je werk/ opdracht te kunnen doen, voldoende bijgepraat?

Persoonlijk

11. Worden er voortgangsgesprekken met je gevoerd door je begeleider bij Viscon? Hoe waren die gesprekken?

12. Vind je dat de werkzaamheden voldoende raakvlakken hebben met je studierichting?

13. Wat hebben de afgelopen weken je geleerd mbt je toekomstige beroep: kun je aangeven met welke onderdelen je in de toekomst meer mee bezig zou willen zijn?

Tevreden/ minder tevreden

14. Kun je specifieke dingen noemen waarover je tevreden bent bij Viscon?

15. Kun je specifieke dingen noemen waarover je niet zo tevreden bent bij Viscon op dit moment?

Suggesties

16. Wat voor cijfer geef je je stage tot nog toe bij Viscon?

Mag deze evaluatie gedeeld worden met je stagebegeleider bij Viscon?
janee