IT – HBO

Zoek jij een uitdagende en leerzame stage in Zuid-Holland, omgeving Rotterdam/ Dordrecht?
In ‘s-Gravendeel (Hoeksche Waard) kan je die vinden!

Over Viscon Group

Viscon is een internationaal opererende onderneming, die middels topkwaliteit en sectorveranderende innovaties de positie op de markt wil waarborgen. Viscon ontwikkelt productielijnen om productieprocessen te automatisering in de Industrie Groente & Fruit, Kuikenbroederijen & Distributiesystemen.

Viscon biedt stage- en afstudeerplaatsen aan waarbij:

 • Je deel wordt van onze software ontwikkel team
 • Je begeleidt wordt door een van onze ervaren ontwikkelaars op HBO niveau of hoger
 • Je in een bedrijf werkt waar alles wat te maken heeft met machine ontwikkeling & bouw binnen een bedrijf gebeurt: van tekening tot transport.
 • Je in een bedrijf werkt waarin veel innovaties worden gedaan, waardoor veel projecten onder geheimhouding plaatsvinden. Dit kan ook aan jou als student worden gevraagd.
 • Je in het bedrijf geïntroduceerd wordt met een welkomstbijeenkomst, samen met de andere
 • studenten die binnen het bedrijf stagelopen of afstuderen.
 • Je een handboek ontvangt waarmee je je weg kunt vinden in het bedrijf
 • Je halverwege opgeroepen wordt voor een evaluatiemoment met personeelszaken om te bespreken of alles naar wens verloopt, van beide kanten.

VLC: Viscon Logistics Control

Enige tijd geleden werd Europa opgeschrikt door het EHEC virus, waar de glastuinbouwsector in Nederland nu nog de gevolgen van ondervindt. Het kunnen herleiden van de afkomst van  AGF (Aardappels Groente & Fruit) producten is verplicht volgens Europese richtlijnen en Viscon signaleert over de hele wereld een toenemende vraag naar tracebility software. Viscon is actief in onder andere de AGF sector, maar ook in de kuikenbroederijen. Producten uit deze sectoren herbergen potentiële bedreigingen voor de volksgezondheid.

VLC is het nieuwe software systeem van Viscon dat deze veiligheid helpt waarborgen. Dit houdt in dat willekeurige producten vanuit bijvoorbeeld de oogst, gevolgd worden middels machines die de producten kunnen herkennen en software boven al deze automatisering die de juiste informatie verzamelt en verzendt.

Stage opdrachten

Afstuderen VLC

Afstuderen VLC

Het kunnen herleiden van de afkomst van een product kan door middel van labeling van producten. Deze labeling wordt opgebouwd aan de hand van een database. In deze database kunnen de producten nadat ze geoogst zijn opgeslagen worden.

VLC is een bovenliggend systeem voor magazijnen dat verantwoordelijk is voor aansturing van machines en het mogelijk maakt om productstromen in het magazijn te traceren en analyseren.

RPC services opstellen

Voor communicatie met externe partijen en communicatie met nieuwe onderdelen van het VLC is het belangrijk dat een protocol wordt vastgelegd. Het doel is om zowel een implementatie als een specificatie op te zetten die direct gebruikt kan worden.

Webinterface eindgebruikers

Om het mogelijk te maken voor de klant om ook zonder PC grip te hebben op de informatie in zijn magazijn is het nodig om (een gedeelte van de) informatie aan te bieden via een webinterface. Hierbij is het belangrijk dat de interface ook bruikbaar is op kleine schermen, bijvoorbeeld van telefoons, zonder dat belangrijke informatie verloren gaat.

 Debug applicatie voor service doeleinden

Om het makkelijk te maken voor servicepersoneel om op afstand problemen op te lossen is een afzonderlijke applicatie nodig waarmee de oorzaak van problemen kan worden vastgesteld. Deze applicatie moet het mogelijk maken om machines afzonderlijk te bedienen en de informatiestroom op een overzichtelijke manier te presenteren aan ons servicepersoneel.

Genereren en weergeven van statistieken

Om een klant snel informatie te bieden over de status van zijn magazijn en de mogelijkheid te geven om over een langere periode de status van productstromen te analyseren is het nodig om statistieken te genereren en op een efficiënte manier weer te geven. Bij deze opdracht hoort zowel de onderliggende generatie van statistieken als het weergeven van de gegenereerde statistieken in grafieken en diagrammen.

Software Developer

Ter ondersteuning van onze PLC engineers en klanten hebben Datalog. Datalog is instaat tellers en
storingen te monitoren van machines en hier rapportages over te genereren. Vanuit de PLC
engineers is nu het verzoek gekomen deze applicatie uit te breiden met meer logging mogelijkheden.
De volgende functies zijn in hoofdlijnen gewenst:

– Realtime aanpassingen maken in de te loggen data (nu vereist een aanpassing een herstart)
– Loggen van sets met variabelen
– Eenmalig uitvragen van sets met variabelen
– Loggen van variabelen bij het registreren van een storing
– Rapportages en statistische informatie genereren

Naast deze wensen en eisen zijn er binnen de afdeling nog meer ideeën om datalog uit te breiden.
Samen met de student zal gekeken worden welke uitdaging het best past bij de kennis, ervaring en
wensen van de student en opleiding. Dit onderdeel zal door de student zelfstandig uitgewerkt
worden.

De opdracht zal bestaan uit de volgende onderdelen:

– Requirements inventariseren samen met de gebruiker
– Werken volgens de Scrum methode
– Architectuur definiëren
– Datamodel ontwerpen
– Functionaliteit implementeren
– De huidige software is geschreven in C# met asp.net mvc 5. Ervaring met C# is een pre.

Development - Stagelopen of Afstuderen


De afdeling VLC heeft altijd meerdere mogelijkheden voor een opdracht. Afhankelijk van de wensen van de student en de dan lopende opdrachten zal gekeken worden wat het beste past.
Voorbeelden van vorige stages zijn:

 • Opzetten WPF visualisatie
 • Reliable communicatie tussen deelsystemen
 • Opzetten intern bestel systeem

Al onze huidige projecten worden modulair opgezet. De frontend wordt gebouwd met HML/Jquery/Knockout om zo device onafhankelijk te kunnen werken. De backend is service gedreven door middel van een queueing systeem. Binnen deze omgevingen zijn een aantal wensen die geschikt zijn als stage opdracht. Bijvoorbeeld:

 • Realtime visualisatie van machine staten
 • Realtime inzage in draaiende processen
 • Opstellen recovery procedures
 • Verbeteringen aanbrengen in het frontend framework

De opdracht zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Requirements inventariseren
 • Werken volgens de Scrum methode
 • Architectuur definiëren
 • Datamodel ontwerpen
 • Functionaliteit implementeren
 • Testen

De huidige software is geschreven in C# met asp.net mvc 5. Ervaring met C# is een pre.

Herschrijven van klant informatie tool

Ter ondersteuning van onze programmeurs hebben we een tool geschreven genaamd File Open. In deze tool kan een programmeur tekeningen, software, vpn settings etc. terug vinden. Deze software is verouderd, hiervoor moet nieuwe web-based tool ontwikkeld worden.

Naast deze wensen en eisen zijn er binnen de afdeling nog meer ideeën om deze tool uit te breiden. Samen met de student zal gekeken worden welke uitdaging het best past bij de kennis, ervaring en wensen van de student en opleiding. Dit onderdeel zal door de student zelfstandig uitgewerkt worden.

Voor deze opdracht zoeken wij met name een stagiair met:
Initiatief, Creativiteit, Technisch inzicht, Nauwkeurigheid, Praktische kennis, Zelfstandigheid, Flexibiliteit, Structuur, Communicatievaardigheden, Organisatietalent

Ontwikkelingen van een camera vision support tool

Wij gebruiken momenteel verschillende camera’s met bijbehorende software. Ter ondersteuning van de verkoop is de VLC afdeling vaak nu veel tijd kwijt met ondersteuning. De opdracht is als volgt: Het opzetten van een tool zodat de organisatie/verkoop beter ondersteund kan worden met camera vraagstukken. Als resultaat een tool die gebruikt kan worden door medewerkers om zelfstandig proeven te kunnen doen met camera’s.

Taken:
• Verbeteren verkoop ondersteunings proces
• Ontwerpen en ontwikkeling van een camera vision support tool
• Het opzetten van een tool zodat de organisatie/verkoop beter ondersteund kan worden met camera vraagstukken.

Naast deze wensen en eisen zijn er binnen de afdeling nog meer ideeën om deze tool uit te breiden. Samen met de student zal gekeken worden welke uitdaging het best past bij de kennis, ervaring en wensen van de student en opleiding. Dit onderdeel zal door de student zelfstandig uitgewerkt worden.

Voor deze opdracht zoeken wij met name een stagiair met:
Initiatief, Creativiteit, Technisch inzicht, Nauwkeurigheid, Praktische kennis, Zelfstandigheid, Flexibiliteit, Structuur, Communicatievaardigheden, Organisatietalent

Naar wie zijn wij op zoek?

Viscon is op zoek naar jou als je leergierig bent, het leuk vindt dingen zelf uit te zoeken, graag nieuwe dingen leert en bereid bent om te pionieren in de verschillende sectoren waar we werken. Viscon is een dynamische organisatie en zoekt altijd naar de grenzen van het onmogelijke om voor de klant net datgene te kunnen betekenen, wat hen de toegevoegde waarde geeft in hun industrie. Van jou vragen we dus een flexibele houding, creativiteit en initiatief.

Contact Gegevens:

Viscon Group

Mijlweg 18

3295 KH ‘s-Gravendeel